Hva er refinansiering? Lån kommer i forskjellige fasonger. Er du en person som tar opp et lån er det viktig at du vet hva du tar opp lån for. Det kan være forskjellige grunner til å ta opp et lån. En grunn kan være at du bruker penger og trenger mer. En annen grunn kan […]

De fleste i samfunnet leser nyheter eller holder seg oppdatert på nyheter igjennom media. Før i tiden leste man nyheter i avisen, hørte dem på radioen eller så dem på TV. I dag har formidlingen av generelle og spesielle nyheter endret seg drastisk. Nyhetsformidling skjer også i dag igjennom tradisjonelle medier, men en større folkegruppe […]

Vi lever i en verden hvor avgjørelser ofte gjøres veldig raskt, implementering kan utføres hurtig og de rette personer kan informeres uten nevneverdige forsinkelser. Informasjon er veldig viktig for å ta rette valg, men også for å være korrekt informert om det som skjer på alle nivåer av vårt samfunn. Radio Tango fokuserer derfor på […]