Vi lever i en verden hvor avgjørelser ofte gjøres veldig raskt, implementering kan utføres hurtig og de rette personer kan informeres uten nevneverdige forsinkelser. Informasjon er veldig viktig for å ta rette valg, men også for å være korrekt informert om det som skjer på alle nivåer av vårt samfunn. Radio Tango fokuserer derfor på […]