De fleste i samfunnet leser nyheter eller holder seg oppdatert på nyheter igjennom media. Før i tiden leste man nyheter i avisen, hørte dem på radioen eller så dem på TV. I dag har formidlingen av generelle og spesielle nyheter endret seg drastisk. Nyhetsformidling skjer også i dag igjennom tradisjonelle medier, men en større folkegruppe […]