Vi lever i en verden hvor avgjørelser ofte gjøres veldig raskt, implementering kan utføres hurtig og de rette personer kan informeres uten nevneverdige forsinkelser. Informasjon er veldig viktig for å ta rette valg, men også for å være korrekt informert om det som skjer på alle nivåer av vårt samfunn. Radio Tango fokuserer derfor på generelle nyheter fremfor å fokusere på spesifikke nyheter. E24 og DN er eksempler på aviser som fokuserer på spesielle nyheter. Nettavisen E24 og DN fokuserer på økonomi, finans, poltikk og næringsliv. Radio Tango dekker også noen saker innenfor disse fagfeltene.

Nyheter deles opp i spesielle og generelle nyheter. Eksemplet ovenfor viser hva spesielle nyheter er. I tillegg til dette deler man nyheter i lokale, nasjonale og internasjonale nyheter. Vi tar en titt på disse forskjellige kategoriene av nyheter.

Lokale nyheter

Lokale nyheter omhandler saker som finnes geografisk nært leseren eller lytteren. Da Radio Tango dekker hele Norge trekker vi frem saker som har interesse lokalt, men ikke nødvendigvis nasjonalt eller internasjonalt. Norge er et stort land med mange små tettsteder. De fleste regioner har en lokal avis som trekker lokale saker. Radio Tango videreformidler sjarmerende, morsomme, søte og spennende saker fra lokalpressen.

Nasjonale nyheter

Vi overøses vanligvis med nasjonale saker på internett, i radio og på sosiale medier. Radio Tango har en litt annen tilnærming til nyhetene vi velger å trekke frem. Mens VG, Dagbladet, Aftenposten og andre ofte trekker frem saker som bærer preg av en viss populisme eller en vridning av sakens opprinnelige karakter, fokuserer heller Radio Tango på å belyse alle sider av saken. Dette gir Radio Tango sine nasjonale nyheter en dybde og en kompleksitet som du ikke ser like ofte i andre nasjonale nyheter.

Internasjonale nyheter

Det er få begrensninger på tilgangen til nasjonale nyheter. Trenger du informasjon om nasjonale hendelser kan du finne dem på alle språk. Forskjellige språk fokuserer på sider av hendelser på andre måter enn nødvendigvis andre språk igjen. Ønsker du å dykke ned i en internasjonal hendelse kan det derfor være fornuftig å lese samme sak på flere språk i samme tidsperiode.

Radio Tango går igjennom et stort antall nyheter lokalt, nasjonal og internasjonalt hver eneste dag. Er du på jakt etter nyheter som du ikke finner alle andre steder anbefaler vi Radio Tango.