De fleste i samfunnet leser nyheter eller holder seg oppdatert på nyheter igjennom media. Før i tiden leste man nyheter i avisen, hørte dem på radioen eller så dem på TV. I dag har formidlingen av generelle og spesielle nyheter endret seg drastisk. Nyhetsformidling skjer også i dag igjennom tradisjonelle medier, men en større folkegruppe får sine nyheter fra sosiale medier, forum eller grupper som formidler nyheter mer i henhold til hva deres medlemmer ønsker å høre om.

Sosiale medier

Flere og flere får daglige nyhetsoppdateringer i sosiale medier på sine mobiltelefoner, digitale klokker og datamaskiner. Det er nesten ikke grenser på hvor du kan få nyheter og på hvilken måte du best mulig kan få nyheter. Ser vi på sosiale medier dominerer Facebook, Twitter, WhatsApp og Instagram. Det er flere utfordringer med måten vi får nyheter på. Ser vi for eksempel på disse fire store formidlerne av all slags nyheter ser vi at de tre første eies av Facebook. Med andre ord er det en stor aktør som dominerer dette bilde.

Informasjonsformidling igjennom sosiale medier skjer i henhold til hva du leser og hva du gjør på sosiale medier. Algoritmer jobber med andre ord konstant med å finne stoff og presenterer deg med stoff som du ønsker å lese. Problemet med denne type nyhets- og informasjonsformidling er at du blir kun presentert med stoff som du selv er enig i og vil lese. Du får med andre ord en vridd informasjonsflyt og ikke en mer objektiv en som du ville ha fått om du så på BBC eller andre mer nøytrale nyhetskanaler.

Ustabile sosiale medier

Sosiale medier kan også være ustabile. En utfordring med dagens distribuering av informasjon er at vi ønsker å få vite ting ganske raskt. Når ting skal skje ganske raskt kan ting bryte ned. Sosiale medier opplever stadig at posteringer ikke kommer igjennom når de skal, at nyheter ikke oppdaterer seg eller at hele plattformer henger seg. I denne sammenheng er det viktig å ikke glemme at endringen i distribusjonen av informasjon har åpnet opp for helt vanlige folk å snakke og legge ut hva de vil. Det er derfor også mye mer informasjon tilgjengelig, som i seg selv skaper tekniske problemer i blant.

Fake news og mistillit

Brukere av sosiale medier og sosiale medier selv har stor påvirkningskraft fordi man kan nå langt med sitt budskap uten at man trenger å legge så mye tid eller penger i selve budskapet. Et annet voksende problem internasjonalt er også dannelsen av falske nyheter. Sosiale medier er et sted hvor man kan lage falsk informasjon og skape et uærlig bilde av en sak eller en person. Pass derfor på at du alltid tenker deg om to ganger når du leser noe på internett.